Disclaimer

 1. Deze disclaimer is van toepassing op alle (externe) uitingen, waaronder reclame uitingen, alsmede het gebruik van die uitingen, van burgerme Nederland en burgerme Franchise, hierna: de “Uitingen”. Hieronder vallen onder meer de door burgerme Nederland en burgerme Franchise geëxploiteerde website, alsmede door burgerme Nederland verzonden elektronische nieuwsberichten, blogberichten en nieuwsbrieven.

 

 1. Via de Uitingen wordt algemene informatie verstrekt over burgerme Nederland en burgerme Franchise, over juridische onderwerpen en over andere onderwerpen. Indien de Uitingen specialistische onderwerpen betreffen wordt niet bedoeld of beoogd om specialistisch advies en/of specialistische begeleiding te verlenen voor een concrete situatie.

 

 1. De informatie in de Uitingen wordt door burgerme Nederland en burgerme Franchise nauwkeurig en met zorg gekozen en samengesteld, echter kan burgerme Nederland en burgerme Franchise niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie in de Uitingen. De lezer, bezoeker en/of ontvanger van die informatie kan aan die informatie geen rechten ontlenen. De mogelijkheid bestaat altijd dat bepaalde informatie niet (meer) juist en/of volledig is. burgerme Nederland en burgerme Franchise aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van de verstuurde en/of aangeboden informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door (het gebruik van) de informatie in de Uitingen.

 

 1. Verwijzingen via de Uitingen naar websites, naar social media en/of andere (externe) bronnen (zoals hyperlinks) die niet door burgerme Nederland en burgerme Franchise worden beheerd zijn slechts ter informatie voor de lezer, de bezoeker en/of de ontvanger opgenomen. Ook al is burgerme Nederland en burgerme Franchise selectief met betrekking tot de (externe) bronnen waar naar wordt verwezen, burgerme Nederland en burgerme Franchise houdt die (externe) bronnen niet bij en draagt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en/of enig ander aspect van die informatie. burgerme Nederland en burgerme Franchise staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, ook niet voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

 

 1. Op de websites van burgerme Nederland en burgerme Franchise rusten intellectuele eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan burgerme Nederland en burgerme Franchise. Behoudens de wettelijke uitzonderingen, is het voor de bezoeker van de website, de ontvanger van de Uitingen en de gebruiker van de Uitingen niet toegestaan deze te verveelvuldigen, te distribueren, te verspreiden en/of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pep Legal. Blogberichten en nieuwsberichten op de websites van burgerme Nederland en burgerme Franchise en op social media accounts van burgerme Nederland en burgerme Franchise mogen uiteraard wel (onaangepast en met bronvermelding) worden gedeeld en geliket op social media, alsmede (onaangepast en met bronvermelding) via e-mail en via telefoon (waaronder smartphone) worden doorgestuurd.

 

 1. Indien je informatie verzendt aan burgerme Nederland en burgerme Franchise via e-mail, via telefoon (waaronder smartphone), via een formulier op de website van burgerme Nederland en burgerme Franchise en/of via een andere wijze, dan is deze informatie niet beveiligd. Zoals in de Privacy verklaring is beschreven behandelt burgerme Nederland en burgerme Franchise jouw persoonsgegevens wel met zorg. De Disclaimer is net als de Privacy verklaring te raadplegen op de websites van burgerme Nederland en burgerme Franchise.

Vrijblijvend informatiepakket ontvangen

Ontvang de burgerme brochure per mail (PDF). Vul uw gegevens in, druk op Verstuur en u ontvangt een brochure.

  Persoonsgegevens

  Aanhef

  Voornaam

  Achternaam

  Contactgegevens

  Telefoonnummer